بایگانی برچسب: لیست سیاه گوگل

همه چیز دربارۀ لیست سیاه گوگل

همه چیز دربارۀ لیست سیاه گوگل

وارد شدن به لیست سیاه گوگل کابوسی برای تمامی صاحبان وب‌سایت است چرا که سبب کاهش شدید ترافیک ورودی و درآمد حاصل از آن می‌شود. در این مقاله به بررسی کامل عوامل قرارگیری در بلک لیست گوگل پرداخته و همچنین مراحل خارج شدن از آن را گام‌به‌گام آموزش خواهم داد.